STENBACKESKOLAN

grafisk profil - STENBACKESKOLAN

GRAFISK PROFIL, ART DIRECTION, WEBB DESIGN, FOTOGRAFERING

UTMANING:

Stenbackeskolan i Uddevalla kom till oss med ett behov av en totalrenovering av hela deras grafiska profil, till både intern & externt bruk. Profilen skulle reflektera deras passion att undervisa & deras kreativa arbete i lokalerna och bland eleverna. Till bakgrunden låg även ett värderingsarbete under namnet UNIK som kunden önskade skulle influera den grafiska profilen. UNIK styrde profilen som sedan återknöts till den lokala skolan. Då Stenbackeskolan är en konventionell skola med kristen profil fanns här också ett behov av att styrka trovärdigheten emot myndigheter, kommuner & intresserade familjer genom tydliga grafiska uttryck som förmedlade excellens och struktur och samtidigt vara förståeligt & lättillgängligt.

LÖSNING:

Vi löste detta igenom att skapa en tydlig & kreativ logotyp som innehöll en lekfull ikon i form av en diamant tillsammans skolnamnet i det moderna typsnittet Futura Bold. Idén bakom ikonen var en fras ifrån Sebbe Staxx låt “Där för Mig” som lyder: “Du slipar diamanter av allt mitt grus” Precis som kolet pressas till diamanter så formas barnen i tidig ålder fram till den unga tonåren i sin karaktär & personlig inom skolmiljön och förädlas där. Kul är det också då skolan heter Stenbackeskolan tyckte vi. Ikonen förmedlade även de fyra kärnvärderna ifrån UNIK projektet som är: Utvald, Nära, Intelligent, & Kreativ.

Client: North Trampoline
Models: Domitrick, Jesse Heffels, Melvin Jandermark & Fillips Koch.
Location: Lokomotivet, Gothenburg.
Product: Performance Revolution launch
Our Work: Film direction, photography & retouch.

The brand of North Trampoline & its early products were really birthed in the midst of the vast Norwegian nature. It was an epic launch and many other brands followed that approach later on. The challenge & idea behind our marketing concept this time was to introduce trampolines into an environment the product had never been marketed through before;
The URBAN scenery.  

This is PART II/ II
No items found.

Director & Photography:
Bas van den Eijkhof
Film photographer: Domitrick, Jesse Heffels, Melvin Jandermark & Fillips Koch.
Coordinator: Lokomotivet, Gothenburg.
Product Designer: Thomas Hagel, Erik Birgersson.
Marketing Manager: Jonas Lund, North Trampoline.
Film editor: Bas van den Eijkhof

STENBACKESKOLAN

See other projects: