VAD VI GÖR

ERAT VARUMÄRKE ÄR ER RÖST.
VI HJÄLPER TILL ATT FÖRSTÄRKA DEN.

VÅR PROCESsVÅRA TJÄNSTER

STEG 2 - TYDLIGT VARUMÄRKE

Varumärket är det VISUELLA uttrycket av ditt
företags personlighet & kärnvärden.

Genom smarta profileringsverktyg hjälper vi
er att upptäcka & FÖRTYDLIGA erat ansikte utåt
och etablera en plattform att stå på inför framtida beslut.

Att veta VARFÖR ni använder de färger ni gör,
bildstilen & ordvalen i era texter kommer ge er ett
starkt självförtroende för all marknadsföring framöver.

Branding is the VISUAL expression of your
businesses personality & core values.

Knowing WHY you use the colors you do,
the special image style & word expressions brings you
confidence for all future marketing actions.

STEG 1 - VARFÖR StrategI

Vad påverkar ALLA beslut rörande vad
man ska investera i, prioritera & utveckla?
Förhoppningsvis svarar ni: strategi!

Utan någon strategi blir IDÈN det viktigaste,
men med strategi blir RIKTNINGEN det allra viktigaste.
Så även om en bra idé fallerar, behåller ni rätt riktning.

Därför bestämmer riktningen vilken lösning som behövs.
För denna anledning jobbar vi alltid med strategistyrd design
tillsammans med våra kunder.

Without strategy the IDEA becomes most important
but WITH strategy the DIRECTION becomes the most important.

So the destination captens the choice of ship needed.
For this reason we work with Strategy Led design
with all our clients.

STEG 3 - SKARPT MATERIAL

Utrustad med en klar riktning, grundat i strategi &
ett stärkt självförtroende, med vetskapen om erat VARFÖR,
är det dags att skapa lösningar som behövs för att avancera
på er marknad.

Ett starkt digitalt material med en tydlig informationshierarki
kommer hjälpa er att underhålla långvariga kund relationer
i en uppkopplad värld.

Tillsammans så vässar vi fram material till en skarp machete
som skär igenom mediadjungeln alla varumärken inom
erat specifika marknadsområde.

Creating strong digital assets with clear hiearki of information
will help you nurture long-lasting customer relations in
a connected world.

Together we forge your assets into a sharp machete that cuts
through a jungle of media & brand exposure in your arena
iof specific market place.

STEg 1 - VARFÖR STRATEGI

What effects ALL decisions concerning what
to invest in, prioritise and develop?
Hopefully you would answer; strategy!

Without strategy the IDEA becomes most important
but WITH strategy the DIRECTION becomes the most important.

So the destination captens the choice of ship needed.
For this reason we work with Strategy Led design
with all our clients.

Vad påverkar ALLA beslut rörande vad man ska investera i,
prioritera & utveckla? Förhoppningsvis svarar ni: strategi!

Utan någon strategi blir IDÈN det viktigaste,
men med strategi blir RIKTNINGEN det allra viktigaste.
Så även om en bra idé fallerar, behåller ni rätt riktning.

Därför bestämmer riktningen vilken lösning som behövs.
För denna anledning jobbar vi alltid med strategistyrd design
tillsammans med våra kunder.

STEG 2 - TYDLIGT VARUMÄRKE

Now, with clarity about your direction through strategy
& confidence in knowing the Why behind who you are as a
business, it's time to develop assets needed to advance.

Creating strong digital assets with clear hiearki of information
will help you nurture long-lasting customer relations in
a connected world.

Together we forge your assets into a sharp machete that cuts
through a jungle of media & brand exposure in your arena
iof specific market place.

Varumärket är det VISUELLA uttrycket
av ditt företags personlighet & kärnvärden.

Genom smarta profileringsverktyg hjälper vi
er att upptäcka & FÖRTYDLIGA eran karaktär
och etablera en grund att stå på inför alla era beslut.

Att veta VARFÖR ni använder de färger ni gör,
bildstilen & ordvalen i era texter kommer ge er ett starkt självförtroende för all framtida marknadsföring.

STEG 3 - SKARPT MATERIAL

Branding is the VISUAL expression of your
businesses personality & core values.

We help you get to know YOU even better
by using smart frameworks that CLARIFY
your choices.

Knowing WHY you use the colors you do,
the special image style & word expressions brings you
confidence for all future marketing actions.

Ett starkt digitalt material med en tydlig informationshierarki
kommer hjälpa er att underhålla långvariga kund relationer
i en uppkopplad värld.

Tillsammans så vässar vi fram material till en skarp machete
som skär igenom mediadjungeln alla varumärken inom
erat specifika marknadsområde.

TJÄNSTER VI ERBJUDER

DETTA ÄR EN UPPSTÄLLNING
AV VÅRA KREATIVA KRAFTER

Är det något som inte kom med på listan?
Skicka ett meddelande så kan vi hjälpa er i rätt riktning.
Vi är inte experter på allt men kanske känner någon
som är det.

Tillsammans är vi kreativa.

SKA VI TA EN KAFFE?

Kontakta oss & beskriv hur vi kan
hjälpa er anta nästa utmaning.

BERÄTTA MER

Follow
us
on
instagram

Visa det här inlägget på Instagram

Looking back a photography shoot with @freerunningsweden and @north_trampoline_official done in Gothenburg, Sweden #epicview #trampolines #flips #urbanphotography #daily #sunsets #bridges #gothenburg #branding #photography #outdoors #activety #retouching #sports #explorer #adventure #differentways #moment #brandnewways #letsgoit #beatnike #bestshots #grandnew #newheights #climbing #

Ett inlägg delat av GrandNewStudios (@grandnewstudios)